Podróże MM

niedziela, 24 czerwca 2018

KONKURS! Do wygrania Mapa Zdrapka :)

Drodzy Czytelnicy! We współpracy z PaperApe.co przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania jest Mapa Zdrapka Scratch&Travel™, na której będziecie mogli zaznaczyć odwiedzone przez Was państwa świata! Co trzeba zrobić, aby wygrać taką mapę?

Wystarczy, że polubisz nasz fanpage i odpowiesz na pytanie pod postem konkursowym na naszej stronie na Facebooku!

Konkurs potrwa do 15.07.2018 r. (niedziela) do godz. 23:59!


REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu "Mapa Zdrapka" jest właściciel strony www.podrozemm.pl
2. Sponsorem nagród w konkursie jest PaperApe (www.paperape.co), który zobowiązuje się do wysłania nagrody zwycięzcy konkursu. 
3. Zadaniem uczestników jest napisanie w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku, jaki kraj Uczestnik najbardziej chciałby odwiedzić i dlaczego. Każdy przystępujący do konkursu powinien posiadać prawa własności intelektualnej do prezentowanych treści. W przypadku stwierdzenia, że tak nie jest, praca nie będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród. Wszelkie ewentualne konsekwencje związane z naruszeniem praw własności intelektualnej ponosić będzie osoba, która przekazała taką pracę do oceny.
4. Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby, które "lubią" fanpage Podróże MM na Facebooku. Osoby, które nie obserwują ww. strony nie zostaną wzięte pod uwagę przy przydzielaniu nagrody. 
5. Każdy uczestnik konkursu może opublikować wyłącznie jeden komentarz.
6. Czas trwania konkursu to 12.07.2018 r. - 15.07.2018 r. włącznie.
7. Spośród wszystkich uczestników organizatorzy wybiorą jedną odpowiedź spośród komentarzy, której autor zostanie nagrodzony.
8. Nagrodami w konkursie jest Mapa Zdrapka Scratch&Travel™.
9. Laureaci konkursu zostaną wybrani najpóźniej do 17 lipca 2018 r. 
10. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook. Adres do wysyłki nagród należy wysłać na maila podrozemmblog@gmail.com lub w wiadomości na fanpage na Facebooku (www.facebook.com/podrozemm) do 22 lipca 2018 r. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, nagroda zostanie przydzielona innemu uczestnikowi.
11. Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. 
12. Nagroda zostanie wysłana przez sponsora (PaperApe) do laureata, w terminie do 2 tygodni od momentu otrzymania przez Organizatora wiadomości zawierającej adres do wysyłki.
13. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie adresu do wysyłki wyłącznie na terenie Polski.
14. Zwycięzcy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów dla celów tego konkursu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
16. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. 
17. Przed wzięciem udziału w konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
19. Portal Facebook zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za konkurs, w tym jego organizację czy przyznanie nagrody. Promocja nie jest w żaden sposób promowana, popierana, przeprowadzana ani sponsorowana przez serwis Facebook. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz